Friday, January 24, 2020

Licensing

ROAD LICENSING

Introduction

The Surface and Marine Transport Regulatory Authority (SUMATRA), is tasked, among others ,with the functions of issuing, renewing, cancelling and amending Road Service Licence.

Prior to the establishment of SUMATRA, the above function was performed by CTLA and RTLAs for the Pan Territorial and Regional Licenses respectively.

Procedure

1. Application Form


The procedures for applying Road Service Licence are as follows

a) An application form is filled in duplicate
b) The application forms must be attached with:

  • Vehicle Registration Card
  • Vehicle inspection Report
  • Valid Insurance Certificate
  • Previous Licence ( for renewals)

c) The duly filled forms are submitted to SUMATRA offices and Regional Offices (RAS) in the respective regions

2. ISSUANCE OF LICENSES
a) Regional and Urban Licences


For Regions with a Zonal office or SUMATRA branch, the licences are issued by Zonal office/Branch, under the guidance of Regional Administrative Secretary except Dar es Salaam Region.

Regional Teams issue the Regional Licences in the Regions which have no SUMATRA Branch or Zonal office.

b) Pan Territorial Licences

The Pan Territorial Licences are issued at Zonal Offices and Headquarters.

c) Time Tables

Zonal offices issue Pan - Territorial Time-tables in consultation with the Headquarters.

License and its conditions


The License issued carries the conditions of licence and license stickers. The License sticker must be displayed on windscreen of a vehicle and the conditions retained by the vehicle owner.

Road service licence fees /charges

a) Application Form


Application form available at SUMATRA offices.

________

 

JEDWALI LA PILI

_________

(Limetengenezwa chini ya kanuni ya 6 (3) (f), 8 (2) (c) na 14 (1) )

_________

ADA ZA LESENI ZA MAGARI YA ABIRIA

 

KWA HUDUMA ZA NDANI YA NCHI

KWA HUDUMA ZA NJE YA NCHI NA KWA UTALII

UWEZO WA KUBEBA ABIRIA

ADA YA MWAKA

(TSHS)

ADA YA MIEZI MITATU (TSHS)

ADA YA MWAKA

(US$)

ADA YA MIEZI MITATU (US$)

BASI LA KAWAIDA NA KATI CHINI

Watu wasiozidi 15

35,000

12,000

50

15

Watu 15 lakini wasiozidi watu 25

50,000

20,000

80

20

Watu 25 lakini wasiozidi watu 45

90,000

30,000

145

35

Watu 45 lakini wasiozidi watu 65

100,000

35,000

150

40

Watu 65 na zaidi

140,000

46,000

160

45

Ada ya fomu ya maombi

10,000

10,000

10

10

Ada ya kubadilisha njia

 

Asilimia hamsini (50%) ya ada ya leseni

 

BASI LA DARAJA LA KATI JUU NA STAREHE

Linalozidi watu 25

150,000

50,000

180

60

Ada ya maombi

10,000

10,000

10

10

Tozo ya kubadilisha njia

Asilimia hamsini (50%) ya ada ya leseni

ADA NYINGINEZO

 

Kwa nakala ya leseni au uidhinishwaji wa leseni iliyopotea, iliyoharibika au kuchafuliwa

20,000/=

Kwa ajili ya kutoa ratiba

10,000/=

Kwa ajili ya batli

10,000/=

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

 

JEDWALI LA TATU

_________

(Limetengenezwa chini ya kanuni ya 14(4))

_________

 

TOZO YA UDHIBITI

 

 

 

  1. 1.Tozo kwa leseni ya kawaida itakuwa ni

asilimia moja (1%) ya pato ghafi inayotokana na utoaji huduma za usafirishaji abiria.

 

 

 

 

 

 

  1. 2.Tozo kwa kampuni yenye leseni maalumu itakuwa ni

asilimia moja (1%) ya pato ghafi inayotokana na utoaji huduma za usafirishaji abiria.